(Svenska) Narcissistens uppväxt (2)

(Svenska) Narcissistens uppväxt (2)

Narcissistens uppväxt

Jag vill repetera kärnan i varför människor får narcissistiska drag. Det handlar alltså om en kombination av gener och en uppväxt där barnen ofta är bortskämda när det gäller något område t.ex. ekonomiskt. I stället får de sällan eller aldrig höra att de är bra och värdefulla som de är. Enligt Jeffrey Young (schemafokuserad terapi) är mamman ofta kall och kan få egna vinningar via barnen. Hon säger t.ex. till barnen att hon pressar dem till prestation i skolan för deras bästa när det i själva verket är så att hon vill skina själv. Hon får chansen att skryta att hennes barn är duktiga i skolan och ibland kan hon även påtala att det är hennes förtjänst att barnen är högutbildade.
Jag vill poängtera att många med narcissistiska mammor inte själva får narcissistiska drag. I stället kan de som jag nämnt tidigare köra över sina behov och eftersom de är drillade till det, även tillåta att andra kör över deras behov. Ibland kan drillningen vara så hårt sittande att du inte ens märker att du kör över dina behov eller låter någon annan göra det. Du kanske bara märker att du mår dåligt av någon anledning utan att veta varför.
Många av mina patienter som har svårigheter att säga nej eller sätta gränser har föräldrar med narcissistiska drag.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Narcissistens uppväxt

Jag vill repetera kärnan i varför människor får narcissistiska drag. Det handlar alltså om en kombination av gener och en uppväxt där barnen ofta är bortskämda när det gäller något område t.ex. ekonomiskt. I stället får de sällan eller aldrig höra att de är bra och värdefulla som de är. Enligt Jeffrey Young (schemafokuserad terapi) är mamman ofta kall och kan få egna vinningar via barnen. Hon säger t.ex. till barnen att hon pressar dem till prestation i skolan för deras bästa när det i själva verket är så att hon vill skina själv. Hon får chansen att skryta att hennes barn är duktiga i skolan och ibland kan hon även påtala att det är hennes förtjänst att barnen är högutbildade.
Jag vill poängtera att många med narcissistiska mammor inte själva får narcissistiska drag. I stället kan de som jag nämnt tidigare köra över sina behov och eftersom de är drillade till det, även tillåta att andra kör över deras behov. Ibland kan drillningen vara så hårt sittande att du inte ens märker att du kör över dina behov eller låter någon annan göra det. Du kanske bara märker att du mår dåligt av någon anledning utan att veta varför.
Många av mina patienter som har svårigheter att säga nej eller sätta gränser har föräldrar med narcissistiska drag.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.