(Svenska) Öka ditt barns självkänsla

(Svenska) Öka ditt barns självkänsla

Öka ditt barns självkänsla

De senaste åren har det pratats mycket om vikten av att bekräfta barn. Tyvärr kan det bli för mycket av det goda och som jag skrev i min artikel om curling kan vi i all vår välmening göra så mycket för våra barn att de inte lär sig hantera motgångar.

Martin Forster (författare till boken fem gånger mer kärlek samt boken jag törs inte men gör det ändå- åtta berättelser om att stärka barns självkänsla) skriver om att barnen genom att föräldrarna signalerar att de är bra oavsett vad de gör kan göra sina barn en björntjänst. Barnen märker utanför hemmet att det finns de som är bättre.. Han rekommenderar därför att du som förälder kan försöka delta i själva processen när ditt barn gör något. I stället för att säga att det barnet gör är bra kan du beskriva vad barnet gör eller ställa frågor och använd verb i stället för adjektiv.
Försök att inrikta dig på att observera och beskriva snarare än att värdera genom att säga att något är bra. På det sättet blir aktiviteten mer avslappnad och mindre prestationsinriktad.
Jag kan förresten verkligen rekommendera boken ”fem gånger mer kärlek” tlll dig som har barn. ”jag törs inte men gör det ändå” har ännu inte kommit ut.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.