Hoppa till innehåll

Psykopaten gör dig en tjänst för att sedan kunna utnyttja dig

Psykopaten gör dig en tjänst, för att sedan kunna utnyttja dig

Psykopater utnyttjar andra för att nå sina mål. Om du har något som psykopaten vill ha, kommer han/hon att använda sig av manipulativa strategier som är svåra att motstå och svåra att se igenom. Om du har känt psykopaten ett tag kommer du sannolikt att se vissa små tecken på att något är konstigt men vid det laget har han/hon ofta redan fått ett grepp om dig. Det kan handla om att du är förälskad i psykopaten och därför väljer att strunta i din magkänsla. Det kan även handla om att psykopaten har gjort dig en tjänst och att du känner dig tvungen att umgås med honom/henne eller göra något annat som psykopaten vill.

Tyvärr kanske du efter ett tag inte kan motstå att ta emot ytterligare tjänster från psykopaten vilket leder till att du gräver ner dig ännu djupare. Psykopaten trycker gärna på dina skuldkänslor och du kanske även känner skam inför andra vilket gör att du inte berättar saker du upplever med psykopaten. Detta leder till att du blir känslomässigt isolerad vilket är ytterligare ett led i den nedbrytnings process som psykopaten utsätter dig för.

Psykopater når ofta sina mål, de är så duktiga att manipulera andra att de ofta kan få igenom saker som du tror är omöjliga; det kan handla om att få uppgifter av myndigheter, att få igenom bygglov, köpa utbildningar etc.. De kan manipulera, muta, förföra etc. för att till varje pris nå dig de vill.

Ett första viktigt steg för dig att skydda dig mot psykopater är att du lär känna dig själv och dina svaga punkter, det kommer att hjälpa dig att stå emot psykopatens försök att snärja dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.