Psykopater är medvetna om skadan de åsamkar dig

Psykopater är medvetna om skadan de åsamkar dig

Psykopater är medvetna om skadan de åsamkar dig

Forskning visar att vissa områden aktiveras i psykopatens hjärna vilket visar att han/hon är medveten om skadan som åsamkas hos offret. Däremot är de områdena inte kopplade till andra områden som skulle kunna väcka empati eller blockera psykopaten från att fortsätta skada dig. Medvetenheten tillsammans med bristen på negativa känslor gör att psykopaten kan scanna in dina sköra punkter och utan negativa känslor lägga ner sin energi på att skada dig för att han/hon anser att du av olika anledningar har förtjänat att lida. Kombinationen av att psykopater är medvetna om att de skadar, hur de ska skada dig  och att de struntar i hur mycket de skadar dig gör att de blir farliga, inte alltid fysiskt men rent psykiskt orsakar de en sådan skada att du aldrig glömmer dem. Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.