(Svenska) Psykopater pratar mer om basala behov än vad andra människor gör

(Svenska) Psykopater pratar mer om basala behov än vad andra människor gör

Psykopater pratar mer om basala behov än vad andra människor gör

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Forskning har visat att vissa sätt att kommunicera är mer vanliga hos psykopater. Det handlar bl.a. om att de använder sig mer av hummanden, av sina händer och av sin ansiktsmimik när de pratar. Eftersom känslor är som en annan planet för dem tror man att de är ute på hal is när man pratar om känslor vilket de kompenserar på andra sätt. Dessutom är kropps- och ansikts rörelserna en anledning till att du tappar fokus från samtalsämnet med psykopaten varpå du missar att innehållet i det psykopaten säger ofta är värdelöst.

Ett annat intressant forsknings fynd är att psykopater pratar om basala behov två gånger mer än icke psykopater. Med basbehov menas att de oftare pratar om mat, dryck och pengar (vilket kan ses som basbehov då man behöver pengar till mat och tak över huvudet).

Däremot pratar de sällan om relationer och framtiden då det är ointressant för psykopater. De kan ha familj men den är i så fall viktig ur nyttosynvinkel te.x så att de kan visa upp en vacker partner och duktiga barn.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.