Upplever du att rädsla hämmar dig i ditt liv?

Upplever du att rädsla hämmar dig i ditt liv?

Vi människor har fått känslan rädsla för att den i överlevnadssyfte ska hjälpa oss att vara observanta på faror. För mycket rädsla kan dock ha en hämmande effekt och hindra dig från att göra saker i livet. Det kan handla om rädsla för ovisshet, rädsla för framtiden, rädsla för att göra fel, framstå som misslyckad och värdelös både inför dig själv och inför andra.

Om du mår dåligt för att du inte vågar ta steg framåt i livet pga rädsla, testa:

  • Att skriva en lista över saker du skulle vilja göra, gradera dem utifrån hur viktiga dem är från 0-5
  • Att skriva ner i detalj vad som hindrar dig från att göra det du vill.
  • Att i detalj fundera på små steg du kan göra för att gå emot dina rädslor. Vissa ändringar kanske inte innebär att du behöver utsätta dig för alltför mycket ångest, därför kan det vara bra att du analyserar varje rädsla och hur du kan gå emot den.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.