Hoppa till innehåll

Education and working fields

Social ångest handlar om en rädsla att göra bort sig i sociala situationer och framstå som tråkig, osäker, svag, annorlunda etc. Din rädsla bottnar ofta i låg självkänsla som leder till att du har höga krav på dig själv och på hur du ska bete dig. Ofta leder dock din rädsla till att du beter dig på sätt som kortsiktigt ger dig någon form av lindring men som på lång sikt leder till mer ångest.

I en terapi hos mig får du hjälp att bena ut hur din sociala ångest, började, vad de beror på och hur du kan hantera den. Du får även hjälp med att komma fram till hur du kan bete dig bättre mot dig själv.

Social anxiety is about fear of making a fool of yourself yourself in social situations and appear as boring, insecure, weak, different etc. Your  fear  often  comes from low self-esteem which leads to the fact that you have high standards on how you should behave. Often  your  fear makes you behave in a way that  makes you  feel better in the short run, but that makes you feel more anxious in the long run.

In therapy with me you get help  to analyze how your social anxiety started, why it started and how you can handle it. You can also get help with learning how you can behave better towards yourself.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.