Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Läs mer om psykopati  mina tidigare texter.

Psykopater har vissa grundläggande drag som t.ex. låg förmåga till empati, förmåga att känna skuldkänslor.

 Psykopatin uttrycker sig dock lite olika hos män och kvinnor. Män visar oftare upp sin ilska öppet och kan sitta på anstalt för misshandel och andra våldsbrott oftare än kvinnor.

Kvinnor visar i högre grad sin ilska på ett mer förrädiskt sätt. De använder sin sexualitet i högre grad och försöker närma sig män med den strategin för att komma åt pengar eller status. Vidare kan de gå bakom ryggen i högre grad och ställa till med skada istället för att öppet hota andra.

När kvinnor med psykopati skär sig eller skadar sig själva på annat sätt är det ofta som en strategi för att upp nå något de vill ha.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.