(Svenska) Vad är generaliserat ångest syndrom (GAD)?

(Svenska) Vad är generaliserat ångest syndrom (GAD)?

Vad är generaliserat ångest syndrom  (GAD?

Generaliserat ångest syndrom handlar om en diffus oro som du känner av i princip varje dag. Oron kan handla om alla möjliga vardagliga småsaker och försvinner ett oros moment brukar det ersättas av nästa. Det här ångest tillståndet är alltså inte bundet till något speciellt ämne utan oron kan handla om vad som helst.

Enligt diagnos systemet DSM IV innefattar GAD följande:

A. Du har en överdriven rädsla och oro (förväntansångest) de flesta dagar i 6 månader.

B. Du har svårt att kontrollera oron.

C. Du upplever minst tre av följande:

-Rastlös och på helspänn

– Lätt att bli uttröttad.

– Svårt att koncentrera dig

– Irritabel

– Muskelspänning

– Sömnstörning

D. Rädslan, oron handlar inte om någon annan ångest problematik

E. Rädslan, oron orsakar lidande socialt, arbete eller i andra viktiga avseenden.

F. Rädslan, oron beror inte på missbruk, sjukdom.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.