(Svenska) Vad betyder anknytnings beteenden?

(Svenska) Vad betyder anknytnings beteenden?

Vad betyder anknytnings beteenden?

När bebisar knyter an till sina föräldrar använder de sig av beteenden för att signalera att de behöver närhet. Dessa beteenden kan vara att de skriker, ler, närmar sig etc. Det är sättet som dina föräldrar hanterar dina försök att knyta an som sedan styr vilka anknytnings mönster du kommer att ha (trygg anknytning, undvikande anknytning, ambivalent anknytning, desorganiserad anknytning). De mönster du utvecklar kommer du sedan att använda dig av när du knyter an till en partner i vuxen ålder.

Ju mer otrygga förhållanden du har haft, desto större sannolikhet att det yttrar sig i din kärleksrelation. Du försöker med andra ord knyta an på ett sätt som leder till att det blir fel. Om det blir fel upprepat i dina kärleksrelationer (och ibland vänskapsrelationer) kan det vara viktigt att du går i terapi för att försöka nysta upp hur din anknytning till dina föräldrar var och om det kanske påverkar ditt sätt att knyta an till en partner.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.