(Svenska) Vad betyder osjälvständig personlighets störning?

(Svenska) Vad betyder osjälvständig personlighets störning?

Vad betyder osjälvständig personlighets störning?

Läs mer om personlighets störningar.

Om du lider av osjälvständig personlighets störning känner du en oförmåga att klara dig själv och ta hand om dig själv vilket leder till ett klängigt och undergivet beteende.  Det leder även till att du får stark ångest vid tankar på att bli övergiven.

Personlighets störningen yttrar sig genom 5 av följande symtom:

1. Du har svårt att ta vardagliga beslut utan att få mycket råd och uppmuntran av andra.

2. Du har behov av att andra tar ansvar för de flesta viktiga områden i din tillvaro.

3. Du har svårt att vara oenig med andra av rädsla för att mista deras stöd och gillande.

4. Du har svårt att starta projekt eller göra saker på egen hand vilket beror på bristande tilltro till det egna omdömet.

5. Du går till ytterligheter när det gäller att få stöd och uppmuntran från andra.

6. Du känner dig obekväm eller hjälplös på egen hand pga. överdriven rädsla för att inte kunna ta hand om dig själv.

7. Du söker genast etablera en ny relation som ska ge omsorg och stöd när en nära relation tar slut.

8. Du är orlmligt upptagen av rädsla för att bli övergiven och behöva ta hand om dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.