(Svenska) Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 1 (när barnet är 8-12 veckor gammalt)?

(Svenska) Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 1 (när barnet är 8-12 veckor gammalt)?

Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 1 (när barnet är 8-12 veckor gammalt)?

Barn påbörjar sin anknytningsprocess nästan direkt efter födseln. Från förälderns sida är umgänget ofta målinriktat medan barnet utgår från förutsedda utfall  v olika beteenden snarare än mål. Barnet använder sig mycket av sina sinnen för att skapa anknytning, speciellt av hörsel och syn. Nyfödda och även foster reagerar på och föredrar sin mammas röst framför andras.

Ett annat beteende som barn har för att knyta an är grip beteenden.

Om anknytningen sker på ett tryggt sätt så kommer med tiden barnets försök att knyta an genom skrik att minska och mer ersättas av leenden.

Fas 1 i barnets liv sker mellan 8-12 veckors ålder. Vid otrygga förhållanden pågår den här fasen dock under längre tid.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.