Hoppa till innehåll

Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 2 (upp till sex månader)

Vad händer i barnets anknytningsprocess i fas 2 (upp till sex månader)?

Under den här fasen blir barnet mer tydligt i att föredra att rikta sin uppmärksamhet mot sin(a) anknytningsperson(er) jämfört med personer det inte känner. Barnet blir bättre på att ta kontakt med sin (a) anknytningsperson(er).

Forskning visar att barnets anknytnings strategier börjar under de första fyra månaderna. Barnet lär sig anpassa sina anknytnings strategier efter den bekräftelse det får av sina anknytningsperson. Om det t.ex. inte får omsorg när det skriker eller när det behöver närhet kan det sluta söka närhet och tröst och istället fokusera på att utforska världen på egen hand. Ett sådant barn får undvikande anknytningsmönster.

Barnet kan ock fortfarande inte uppfatta anknytningspersonen som en person med en separat existens från barnets egen upplevelsevärld.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.