(Svenska) Vad innebär reaktiv kontaktstörning hos spädbarn eller barn?

(Svenska) Vad innebär reaktiv kontaktstörning hos spädbarn eller barn?

Vad innebär reaktiv kontaktstörning hos spädbarn eller barn?

En konsekvens av bristfällig möjligheter till anknytning kan leda till att en del barn drabbas av reaktiv kontaktstörning (diagnos manualen DSM).

Problematiken bottnar oftast minst en av följande orsaker:

– Barnets grundläggande emotionella behov av trygghet, tröst och stimulans har försummats under en period.

– Barnets grundläggande fysiska behov har försummats under en längre period.

– Den primära vårdnadshavaren har bytts ut flera gånger.

Problematiken leder ofta till (1) eller (2):

– Varaktig oförmåga att ta kontakt eller ge gensvar i sociala situationer. Det kan visa sig genom överdriven hämning, vaksamhet eller motsägelsefulla svar som balandning av närmande och undvikande.

– Diffus tillgivenhet vilket kan yttra sig i form av ohämmad sällskaplighet mot personer som är obekanta, oförmåga att välja ut vilka personer som det är adekvat att ty sig till.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.