Hoppa till innehåll

Vanliga tankefällor om du är ångestdriven i relationer

Vanliga tankefällor om du är ångestdriven i relationer

Om du är ångestdriven när det gäller relationer har det sannolikt med din anknytning att göra. Det kan handla om att du har ambivalent anknytning eller desorganiserad anknytning med ambivalenta inslag. Dina reaktionsmönster i relationer handlar då ofta om att du är rädd för att bli avvisad, lämnad och du tillbringar ofta mycket tid till att tänka runt dina relationer. Du har även ofta tankefällor som går ut på att du tänker negativt om dig själv i relationen. Exempel på tankefällor kan vara:

– Selektiv uppmärksamhet: Du drar ut delar ur meningar och sammanhang som är till din nackdel och som får dig att tro att du inte är värd att bli älskad.

– Selektiv tolkning: Du tolkar saker din partner säger som ett tecken på att du inte är värd att älska.

– Selektivt minne: Du minns saker din partner har sagt som är till din nackdel men du tenderar att glömma bort de meningar som bevisar att han/hon vill vara med dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.