(Svenska) Varför blir man psykopat?

(Svenska) Varför blir man psykopat?

Varför blir man psykopat?

Robert Hare skriver i sin bok Psykopatens värld att han tror att orsaken till psykopati
beror på både biologiska och sociala faktorer. Det finns genetiska bitar som påverkar den biologiska orsaken som t.ex. att psykopater inte känner rädsla och att de inte har empati. Det här innebär att psykopater får en dålig grund när det gäller socialisering till andra människor och utveckling av samvete. Den genetiska biten gör att man ibland kan se psykopatiska drag hos någon av föräldrarna.

Psykopater har alltså sin psykoaptigrund med sig från födseln. De kan alltså inte ”lära” sig att känna empati. Däremot kan de sedan beroende på hur och i vilken miljö de blir uppfostrade bli akademiker, politiker osv. De kan nå höga chefsposter och klara av dem bra rent psykiskt med tanke på att de inte tar åt sig av andras kritik eller med tanke på att de inte ägnar energi åt att bry sig om andras välbefinnande, de ägnar enbart energi åt att nå sina uppsatta mål.

Robert Hares forskning visar vidare att psykopater med instabil bakgrund begår fler våldsbrott än psykopater med stabil bakgrund.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.