(Svenska) Varför vill en del människor aldrig ha hjälp?

(Svenska) Varför vill en del människor aldrig ha hjälp?

Varför vill en del människor aldrig ha hjälp?

En del människor vill inte ha hjälp, i vissa fall vill de inte ens ha hjälp om du försöker övertala dem att ta emot hjälpen.

Svårigheten att be om hjälp handlar i många fall om att du inte vill bli sårbar och känna dig beroende. Beroende känslan kanske leder till att du tror att andra har en hake på dig som de kan utnyttja eller också känner du hela tiden ett behov av att återgälda tjänsten för att ”bli kvitt”.

Känslan kan vara så jobbig att du hellre inte tar emot hjälpen från första början.

Enligt Schema terapin heter ett av de 18 scheman som har identifierats, ”beroende schema”. Sätt att hantera schemat beroende är att du blir beroende av andra och går med på förnedrande situationer pga. rädsla att bli lämnad, du ger upp och beter dig som om du var beroende av  andra eller du blir tvärtom, dvs. du beter dig självständigt och vägrar ta emot hjälp pga. rädsla att bli sårbar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.