(Svenska) Varför vill ofta misshandlade personer inte berätta att de blir utsatta för våld i nära relationer?

(Svenska) Varför vill ofta misshandlade personer inte berätta att de blir utsatta för våld i nära relationer?

Varför vill ofta misshandlade personer inte berätta att de blir utsatta för våld i nära relationer?

Läs min tidigare text om våld i nära relationer.

Människor som blir utsatta för våld i nära relationer har ofta en otrygg bakgrund där de kanske under sin uppväxt inte har känt sig sedda och fått sina behov tillgodosedda. När de sedan träffar en partner som bekräftar dem, ser dem, kommer ihåg vad de tycker om etc. är det lätt att falla handlöst och bli förälskad.

Personer som får raseriutbrott och misshandlar sin partner är sällan bara elaka, då skulle det inte vara så svårt att lämna hela situationen. Problemet är att de ibland är hemskt elaka och ibland fantastiskt bekräftande och får dig att känna dig som en kung.

Den emotionella berg och dal banan har en den effekten att du fastnar mer och mer för den andra personen och till slut känner du dig så insyltat att du inte kan se någon väg ut. Med tiden kanske du har gift dig, skaffat hus, hund eller barn med din partner vilket ytterligare försvårar din tro att du kan  frigöra dig. Det svåraste hindret att lämna en person som misshandlar handlar dock oftast inte om praktiska saker utan om känslomässiga faktorer. Du tänker ofta att dina partner egentligen är väldigt snäll och att han/hon egentligen älskar dig mest av alla och att han/hon inte kan rå för sina utbrott eftersom de beror på hans/hennes taskiga barndom. Ofta har du däremot ingen empati för att din egen barndom kanske inte har varit fantastisk.

Eftersom personer som blir illa behandlade i relationer ofta sitter känslomässigt och kanske praktiskt fast är de ofta obenägna att prata om misshandeln. De får ofta hemsk ångest av tanken att de kan bli lämnade, de tror inte att de skulle klara sig varken praktiskt eller känslomässigt och sedan är skam faktorn också starkt vägande. Du känner ofta skam över dig själv som person, skam över att du blir misshandlad, skam över att andra ska se dig som en misslyckad person och skam över att andra kommer se ner på dig för att du inte lämnar din partner.

Alla ovan beskrivna faktorer gör att du ofta lägger ner energi på att dölja misshandeln. Om någon skulle rota i ditt privatliv kan du tom. bli arg på budbäraren eller berätta för din partner om vad din vän har sagt. Konsekvensen då blir ofta att din partner lägger ner energi på att få bort budbäraren från din bekantskapskrets varpå du blir ännu mer ensam och beroende av din partner.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.