Hoppa till innehåll

Varningssignaler i din relation och hur du kan jobba med din relation 2

Varningssignaler i dina relation och hur du kan jobba med din relation

Jag kommer nu att skriva om Gottmans sju gyllene regler som kan få din relation att fungera. Jag föreslår ofta för mina patienter att testa några av följande regler och jag tycker ofta att de fungerar bra.

Regel 1
Se till att du har bra kunskap om din och din partners kärlekskartor. Det här innebär att du vet vad dina partner tycker om, vad han/hon tycker och tänker om olika saker, tex. filmer, böcker, ambitioner i livet, musik, vänner etc. Har ni ordentlig kunskap om varandra, så kommer ni bättre att kunna hantera situationer som ibland kan innebära en påfrestning för relationen, tex. få barn etc.

En övning som jag tycker är bra är att du avsätter tid för att gå igenom ditt eget liv tex. vad är du stolt över? hur uttryckte dina föräldrar att de var stolta över dig när du var barn? Hur uttrycker du och din partner att ni är stolta över varandra?
Hade du svårigheter när du växte upp? Tycker du att svårigheterna påverkar dig som vuxen? Hur hanterar du dem?Hur uttrycktes känslor när du växte upp (ilska, ledsenhet, rädsla, kärlek etc.)?

Jag brukar säga till mina patienter att det är vanligt att man har svårt att uttrycka känslor när man inte fått lära sig det under uppväxten. Vi har fått känslor för att de ska fylla en god funktion och inte för att vi ska trycka undan dem. Om det under uppväxten bestarffas att visa känslor (du får höra att du ska skärpa dig när du känner rädsla eller är ledsen, du skräms till att sluta visa ilska etc.) så är det sannolikt att du antingen trycker ner dina känslor eller att du får utagerande beteenden genom att slåss etc. Det här innebär att du som vuxen inte har kunskap om hur du ska hantera dina känslor om du överhuvud taget ens är medveten om vad du känner i olika situationer. Konsekvensen blir att du irrar runt i ett mörker och gör saker på måfå utan att veta vilken känsla som egentligen föregår ditt beteende. Du kanske känner ångest i tid och otid, omedveten om att det ibland finns en underliggande känsla av ilska som skulle kunna hjälpa dig att sätta gränser mot andra om du blir medveten om den och tränar dig själv i att sätta gränser.

En bra strategi som kan hjälpa dig att bättre se vad du har för mål i livet är att fundera över vad du skulle vilja att det står på din gravsten när du är död. Du vill antagligen inte att det t.ex. ska stå att du rusat igenom livet utan att stanna upp i din strävan att vara perfekt, eller i din strävan efter att vara andra till lags, eller hur?

Regel 2
Regel 2 består av graden av respekt som du ochj din partner har för varandra. Om ni har problem med respekt, försök att:
1 Påminna dig själv om de sidor som du tycker är bra hos din partner. Skriv om egenskaper du tycker om och konkreta situationer när du tycker att dessa egenskaper märks.
2. Skriv om de ögonblick i relationen som du minns som lyckliga.
3. Skriv ner något du tycker om hos din partner varje dag under sju veckor samt om en specifik situation när du märkte den egenskapen.

Regel 3
DEn tredje regeln består av att du och din partner ska vara noggranna med att tillbringa tid tillsammans och att ni gör trevliga saker ihop.
– Skriv ner några aktiviteter som du skulle vilja göra tillsammans med din partner och schemalägg tid när ni ska göra en rolig aktivitet tillsammans.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varningssignaler i dina relation och hur du kan jobba med din relation

Jag kommer nu att skriva om Gottmans sju gyllene regler som kan få din relation att fungera. Jag föreslår ofta för mina patienter att testa några av följande regler och jag tycker ofta att de fungerar bra.

Regel 1
Se till att du har bra kunskap om din och din partners kärlekskartor. Det här innebär att du vet vad dina partner tycker om, vad han/hon tycker och tänker om olika saker, tex. filmer, böcker, ambitioner i livet, musik, vänner etc. Har ni ordentlig kunskap om varandra, så kommer ni bättre att kunna hantera situationer som ibland kan innebära en påfrestning för relationen, tex. få barn etc.

En övning som jag tycker är bra är att du avsätter tid för att gå igenom ditt eget liv tex. vad är du stolt över? hur uttryckte dina föräldrar att de var stolta över dig när du var barn? Hur uttrycker du och din partner att ni är stolta över varandra?
Hade du svårigheter när du växte upp? Tycker du att svårigheterna påverkar dig som vuxen? Hur hanterar du dem?Hur uttrycktes känslor när du växte upp (ilska, ledsenhet, rädsla, kärlek etc.)?

Jag brukar säga till mina patienter att det är vanligt att man har svårt att uttrycka känslor när man inte fått lära sig det under uppväxten. Vi har fått känslor för att de ska fylla en god funktion och inte för att vi ska trycka undan dem. Om det under uppväxten bestarffas att visa känslor (du får höra att du ska skärpa dig när du känner rädsla eller är ledsen, du skräms till att sluta visa ilska etc.) så är det sannolikt att du antingen trycker ner dina känslor eller att du får utagerande beteenden genom att slåss etc. Det här innebär att du som vuxen inte har kunskap om hur du ska hantera dina känslor om du överhuvud taget ens är medveten om vad du känner i olika situationer. Konsekvensen blir att du irrar runt i ett mörker och gör saker på måfå utan att veta vilken känsla som egentligen föregår ditt beteende. Du kanske känner ångest i tid och otid, omedveten om att det ibland finns en underliggande känsla av ilska som skulle kunna hjälpa dig att sätta gränser mot andra om du blir medveten om den och tränar dig själv i att sätta gränser.

En bra strategi som kan hjälpa dig att bättre se vad du har för mål i livet är att fundera över vad du skulle vilja att det står på din gravsten när du är död. Du vill antagligen inte att det t.ex. ska stå att du rusat igenom livet utan att stanna upp i din strävan att vara perfekt, eller i din strävan efter att vara andra till lags, eller hur?

Regel 2
Regel 2 består av graden av respekt som du ochj din partner har för varandra. Om ni har problem med respekt, försök att:
1 Påminna dig själv om de sidor som du tycker är bra hos din partner. Skriv om egenskaper du tycker om och konkreta situationer när du tycker att dessa egenskaper märks.
2. Skriv om de ögonblick i relationen som du minns som lyckliga.
3. Skriv ner något du tycker om hos din partner varje dag under sju veckor samt om en specifik situation när du märkte den egenskapen.

Regel 3
DEn tredje regeln består av att du och din partner ska vara noggranna med att tillbringa tid tillsammans och att ni gör trevliga saker ihop.
– Skriv ner några aktiviteter som du skulle vilja göra tillsammans med din partner och schemalägg tid när ni ska göra en rolig aktivitet tillsammans.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.