Hoppa till innehåll

Vilka 2 typer av desorganiserad anknytning finns det?

Vilka 2 typer av desorganiserad anknytning finns det?

Läs en tidigare text om desorganiserad anknytning.

Desorganiserad anknytning kan delas in 2 typer; desorganiserad otrygg och desorganiserad trygg enligt psykologen Karlen Lyons Ruth som är en de främsta forskarna när det gäller  desorganiserad anknytning.

Om du har en desorganiserad trygg anknytning har du ofta haft en mamma som blir skrämd när dina anknytningsmönster aktiveras (oftast när du känner jobbiga känslor som t.ex. rädsla). Din mamma blir då påmind om sina egna trauman som hon har trängt bort och hon reagerar genom att dra sig undan från dig och lämna dig ensam känslomässigt. De här mammorna har oftare som barn förlorat en förälder eller blivit utsatta för sexuella övergrepp. Din hjälplöshet väcker hennes känslor av hjälplöshet och hon drar sig undan och lämnar dig.

Om du har desorganiserad otrygg anknytning har du ofta haft en mamma som har reagerat med ilska när dina anknytningsmönster har aktiverats. Hon har sannolikt agerat som hennes egen anknytningsperson reagerade när hon själv var barn. De här mammorna har ofta själva blivit fysiskt misshandlade som barn eller sett någon annan bli misshandlad. Om du har desorganiserad otrygg anknytning har din mamma blivit arg när du har blivit rädd. Hon kan även ha hånad dig eller retat dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.