(Svenska) Vilka känslor har du med dig biologiskt från födseln?

(Svenska) Vilka känslor har du med dig biologiskt från födseln?

Vilka känslor har du biologiskt från födseln?

Forskning visar att du har ca. 6-8 grundkänslor när du föds. Dessa känslor är:
.- Ilska
. Sorg
– Glädje
– Förvåning
– Rädsla
– Avsky
– Skuld/Skam
– Nyfikenhet/Intresse

Andra känslor som du har anses vara inlärda eller en kombination av flera grundkänslor.
Anledningen till att jag vil skriva några artiklar om känslor är att när du växer upp i en känslomässigt osund omgivning lär du dig ofta inte att känna igen och hantera dina känslor på ett sätt som är bra för dig. Det här är relaterat till låg självkänsla.
I en dysfunktionell miljö får du ofta inte chansen att uttrycka dina känslor på ett bra sätt vilket gör att du kanske när du växer upp ofta inte har ordentligt grepp om vad du känner. Det här kan bli ett problem som gör att du om och om igen hamnar i situationer som inte är bra för dig. Vi människor har fått känslor för att veta hur vi ska bete oss, för att känna mer kontroll över vårt liv, etc. Att inte veta vad du känner kan vara som att gå runt blind och på måfå försöka hitta rätt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.