Hoppa till innehåll

Vilka konkreta beteenden uppvisar barn med desorganiserad anknytning?

Vilka konkreta beteenden uppvisar barn med desorganiserad anknytning?

Barn med desorganiserad anknytning uppvisar ett eller flera av följande beteenden vid en separation från sin förälder (Main and Solomon 1990):

– Barnen visar motsägelsefullt beteende som att de ibland klänger vid föräldern varpå de de plötsligt undviker föräldern eller blir stela eller avtrubbade.

– Barnen kan samtidigt uppvisa ångest inför att föräldern går och ilska eller undvikande.

– Barnen kan samtidigt bete sig motsägelsefullt på det sätt att de med sitt ansiktsuttryck uttrycker ångest samtidigt som de rör sig bort från föräldern.

– Barnen kan uppvisa  oväntade rörelser som att de står på ett ovanligt sätt eller att de snubblar utan anledning,  men bara när föräldern är i närheten.

– Barnen kan uppvisa ”slow motion” rörelser eller ansiktsuttryck.

– Barnen visar att de är rädda för sin förälder genom sitt rörelsemönster eller genom att se rädda ut.

– Barnen kan snabbt byta känslolägen, se förvirrade ut eller röra sig på ett förvirrat sätt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.