What schemas or inner unconscious assumptions about themselves do narcissists have? – Mistrust abuse

What schemas or inner unconscious assumptions about themselves do narcissists have? – Mistrust abuse

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Brist på tillit

Enligt schema terapin finns det 18 scheman eller inre övertygelser som människor kan ha om sig själva.

Bland narcissister är framför allt några scheman vanliga. Ett schema som jag har skrivit om är känslomässig deprivation eller försummelse. Ett annat vanligt schema som narcissister har är  brist på tillit (mistrus abuse) schemat.

Brist på tillit schemat är ett av de scheman som är jobbigast att ha, både för den som är drabbad och för omgivningen.

De som har schemat brist på tillit är ständigt på sin vakt för att de innerst inne, på ett omedvetet plan är övertygade om att de kommer att bli lurade. De är på sin vakt när människor är snälla mot dem och tror ofta att det beror på att andra vill snärja dem och sedan utnyttja dem. Rädslan att bli sviken och lurad gör att människor med brist på tillit schema undviker närhet till andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.