Hoppa till innehåll

Vilka skillnader visar forskning mellan trygg och otrygg anknytning?

Vilka skillnder visar forskning mellan trygg och otrygg anknytning?

Bowlby som är  grundare till anknytningsteorin visade att skillnaderna mellan barn med trygg och otrygg anknytning är att:

– Barn med trygg anknytning blir bättre på att hantera sina känslor. De tappar inte kontrollen lika lätt över ilska, ångest etc.
– Barn med trygg anknytning är bättre på att ta hänsyn till andra.
– Barn med trygg anknytning är mer intresserade av nära relationer, tycker att de är viktiga och kan ha relationer utan att förlora sin identitet.

Forskning som har gjorts på området efter Bowlby har visat samma resultat. Dessutom har forskning visat att barn med trygg anknytning har bättre problemlösningsförmåga. Det innebär inte att de är smartare utan att de kan använda sig av intelligensen på att bättre sätt. Det är egentligen ganska logiskt eftersom de inte behöver lägga ner energi på att vara oroliga för sina grundläggande behov av trygghet utan de kan i lugn och ro fokusera på att lösa de problem de möter. (Läs mer om detta i Anknytning i förskolan av Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg).

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.