Vilken form av desorganiserad anknytning har du?

Vilken form av desorganiserad anknytning har du?

Vilken form av desorganiserad anknytning har du?

Läs mina tidigare texter om desorganiserad anknytning.

Barn med desorganiserad anknytning börjar vid 3-5 års ålder och framåt ofta att tillämpa ett kontrollerande beteende mönster för att hitta ”en struktur” i kaoset. De kontrollerande beteenden som de väljer är: (Läs mer om desorganiserad anknytning i studier av Main, Solomon, George etc.).

– Kontrollerande bestraffande beteendemönster där barnet tar kontrollen över sin anknytningsfigur (oftast mamman) genom att köra med henne  verbalt och ibland även genom att slå henne.

– Kontrollerande omhändertagande beteendemönster där barnet börjar ta hand om sin mamma genom att anpassa sig och vara lätt att ha att göra med.

– Det tredje mönstret som man förut trodde var mer sällsynt är att barnet fortsätter behålla samma desorganiserade beteende mönster som medan det var mindre. Barnet beter sig inkonsekvent och förvirrat i anknytningsmässigt stressande situationer.

De här barnen har inte lyckats hitta en konsekvent strategi för att få kontroll över den otrygga relationen som finns med mamman.

En tredjedel av barn med desorganiserad anknytning fortsätter bete sig desorganiserat i skolåldern.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.