(Svenska) Vilken funktion fyller känslan skam?

(Svenska) Vilken funktion fyller känslan skam?

Vilken funktion fyller känsla skam?

Känslan skam kan ofta leda till att du känner dig begränsad i ditt liv. Den kan ofta uppstå som konsekvens av att du inte känner att dina känslor och tankar är accepterade under din uppväxt. Skam känslan leder till att du vill gömma dig, isolera dig och undvika att visa hur du egentligen är då du tror att det inte skulle accepteras och uppskattas. Skamkänslan leder även ofta till att du kritiserar och dömer dig själv och i vissa fall även andra.

Det finns dock en anledning till att vi människor har fått känslan skam som är en grundkänsla, dvs. du föds med den.

Skamkänslan hindrar dig från att bryta mot regler och köra över andras gränser.

Den leder till att grupp medlemmar lättare samarbetar med varandra då de är uppmärksamma på att inte ta för sig för mycket och köra över andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.