(Svenska) Vilken typ av perfektionism har du? (3)

(Svenska) Vilken typ av perfektionism har du? (3)

Vilken typ av perfektionism har du? (3)

Om du är perfektionistisk känner du förmodligen att du konstant har för lite tid för att hinna med allt du vill (läs mer om perfektionism i mina tidigare texter).

Jeffrey Young delar in perfektionism i tre delar:

– Tvångsmässighet

– Fokus på prestation

– Fokus på status

Jag har tidigare beskrivit tvångsmässighet och fokus på prestation.

Fokus på status handlar om att du fokuserar mycket på t.ex. pengar, utseende och status. Det här leder till att du aldrig känner dig tillräckligt bra vad du än gör vilket i sin tur leder till att du fokuserar ännu mer på  pengar, utseende etc.  och på det sättet åker du runt i en ond cirkel. Du bär hela tiden på en skam kring vem du är.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.