Hur beter sig den förälskade narcissisten?

Hur beter sig den förälskade narcissisten?

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Det kan i början vara svårt att märka att din förälskade pojkvän/flickvän har narcissistiska drag. Det är vanligt att han/hon är uppmärksam på dig och dina önskemål, artig, charmig, galant etc. En tanke du kan ha i bakhuvudet är att om din partner verkar för bra för att vara sann så är det sannolikt så och du bör vara observant. Förr eller senare börjar narcissisten visa tecken på sin narcissism. Ett problem då är att du ofta ser tecken men du eftersom du inte vill se dem förtränger du dem eller skuldbelägger dig själv för narcissistens förändrade beteenden. Vidare kommer narcissisten att bortförklara sina otrevliga beteenden när du väl tar upp dem och han/hon gör det på ett så övertygande sätt att det ofta slutar med att du känner dig dum, egoistisk och skamsen. Ett annat typiskt scenario är att du blir kritiserad för det du gör och till slut kanske du känner att hela du är fel och att det är tur att narcissisten vill vara med dig. Kom ihåg att om du känner dig sämre och sämre känslomässigt med din pojkvän/flickvän, observera hur din han/hon beter sig mot dig och var observant på tendenser att lägga skulden till alla jobbiga känslor på dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.