Ge upp din förhoppning om att narcissisten kommer att förändra sig

Ge upp din förhoppning om att narcissisten kommer att förändra sig

Ge upp din förhoppning om att narcissisten kommer att förändra sig

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En mycket försvårande faktor när du har en narcissist som partner eller familjemedlem är att du har svårt att ta avstånd då narcissisten ofta byter skepnad när det brinner i knutarna. Om du blir kylig och distanserad kan narcissisten bli vänligare, mer uppmärksam på dina behov varpå du ofta vacklar och får upp förhoppningen om att en förändring har skett. Du vaggas in i tron om att dina behov äntligen kommer att bli uppmärksammade, du släpper din distans och kyla varpå narcissisten åter blir lika respektlös som vanligt.

Dansen med narcissisten kan pågå i många år där du ibland blir besviken och kylig och ibland förhoppningsfull och anpasslig.

Narcissisten ändrar sig inte genom att du förklarar hur du känner i alla fall inte om inte förklaringen presenteras tillsammans med ett gränssättande. Du måste sätta en gräns, det är det enda språket en narcissist förstår. Det innefattar inte att du blir elak och hämnas utan att du inte tillåter att narcissisten kör över dig genom att kränka dig och förödmjuka dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.