Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten?

Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten?

Tidiga anknytnings trauman inträffar när du ofta blir känslomässigt stressad av din anknytnings figur som sedan inte reparerar skadan, dvs. lugnar ner dig så att du känner dig trygg. En vanlig överlevnads strategi för barn som är traumatiserade är att de dissocierar (läs mer om dissociation här). När du dissocierar som barn är det vanligt att du fortsätter med det i vuxen ålder. Det är då dessutom vanligt att du inte bara dissocierar (spacar ur) när du är utsatt för stor stress utan du kan ofta omedvetet även hantera små stress moment i vardagen genom att dissociera. Eftersom hjärnan undviker känslor genom att dissocieraleder det till att höger hjärnhalva inte utvecklar nya förbindelser när det gäller känslomässig information vilket i sin tur påverkar den känslomässiga intelligensen negativt. Höger hjärnhalva får med andra ord färre känslomässiga grenar. Vidare har forskning visat att människor som har blivit traumatiserade under uppväxten oftare har sämre aktivitet i höger hjärnhalva under minnestest.

Höger hjärnhalva dominerar när det gäller anknytning men även när det gäller uppmärksamhet. Eftersom du under en traumatiserad uppväxt tränar din hjärna att flyta iväg till andra tankar kommer du även att träna den i att bli sämre när det gäller uppmärksamhet. Höger hjärnhalva är även dominant när det gäller att processa smärta.

Höger hjärnhalva dominerar även när du ska få en helhetsbild och helhetskänsla av dig själv som person.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Går det att bota narcissism?

Går det att bota narcissism?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ja det går att bota narcissism men problemet är att narcissister sällan vill “bota” sin narcissism eftersom de inte tycker att de har något problem. Om de går i terapi kan det ofta handla om att de känner sig illa behandlade av någon och vill ha stöd. De kan då inta en offer roll  och uppleva att de har gjort mycket för andra men fått lite tillbaka.

Om narcissister ser att de behöver ändra på sina egna tankesätt och beteenden så kan de “bota” sin narcissism. Det handlar bl.a. om att de måste börja respektera andras gränser, de måste motstå att konstant kritisera andra och tala om hur de borde göra istället och ibland acceptera att göra saker för andra även om de inte själva tycker att de har lust med det. Vidare behöver de bl.a. jobba med att även om de ibland gör saker de inte har lust med behöver de jobba med impulsen att påtala det ofta och ge andra skuldkänslor. Sammantaget handlar jobbet för narcissisten mycket om att titta på sina egna tankesätt och beteenden och försöka fundera på om de kan ändra dem ibland för att tillgodose andras behov och samtidigt inte ge andra skuldkänslor för det.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

När narcissisten är på gott humör kräver han/hon att du också är det

När narcissisten är  på gott humör kräver han/hon att du också är det

 Läs mina tidigare texter om narcissism.

Narcissisten utgår som bekant bara från sina egna behov. Det kan även innefatta att om han/hon är på gott humör måste även du vara glad, annars blir du bemött med irritation eller med ilska. Det här kan vara svårt om narcissisten t.ex. har förstört flera dagar för dig genom raseriutbrott och/eller genom att ignorera dig och sedan plötsligt vänder och blir glad. Du kanske fortfarande känner dig ledsen pga. narcissistens tidigare beteenden vilket du oftast inte kan få narcissisten att förstå. Det kan leda till att du kallas långsint, att du förstör stämningen och du får helt enkelt alla negativa känslor kastade i ansiktet som narcissisten själv har uppvisat. Narcissisten projicerar alla egna känslor på dig och säger att det är du som är jobbig, arg och att du förstör stämningen. Om du observerar dansen av projiceringar kan du lära dig att inte nappa på projiceringarna. Om narcissisten t.ex. kräver att du ska vara glad kan du säga att det är roligt att att han/hon är glad och att du gärna vill planera en mysig middag men att du har svårt att uppvisa samma glädje som narcissisten med tanke på de beteenden narcissisten uppvisade under sitt senaste utbrott. Här kan du räkna med att narcissisten blir irriterad, antagligen känner han/hon skam över tidigare impulsbeteenden och vill därför förtränga dem som att de inte har hänt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Narcissisten blir elakare i takt med högre grad av känslor av skam och värdelöshet

Narcissisten blir elakare i takt med högre grad av känslor av skam och värdelöshet

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du lever med en narcissist och inte har planer på att separera i första hand gäller det att du kan hantera hans/hennes tillstånd på ett sätt som gör livet så bra som möjligt för dig själv. En typisk fallgrop om du lever med en narcissist är att du sannolikt har en tendens att lägga skuld och skam på dig själv. Därför har du och narcissisten klickat bra i början; du bekräftar narcissisten och tar på dig alla fel och misstag och narcissisten stormtrivs med att bli bekräftad och skuldbelägga dig för alla fel och misstag.

Det här brukar dock efter ett kort tag leda till att du mår dåligt och till att du anstränger dig allt vad du orkar för att göra allt rätt så att narcissisten blir nöjd med dig.

Därför är det viktigt att du slutar lägga ner all ansträngning på att göra narcissisten nöjd, det enda dina ansträngningar kommer att leda till är att narcissisten kommer att tappa respekten helt för dig.

Du behöver se över alla situationer under t.ex. några veckor där du blir kritiserad. Försök sedan sortera i vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Träna därpå på att svara utförligt när narcissisten kritiserar dig t.ex. jag håller med om att jag är slarvig men du måste hjälpa till med att ta ansvar för att vi inte glömmer saker när vi ska åka bort. Vad tror du om att vi går igenom en lista tillsammans?

Dessutom behöver du under t.ex. en månad registrera när narcissisten blir arg eller irriterad. Träna dig på att se vad du tror kan dölja sig bakom attackerna mot dig. Ofta handlar det om att ni kanske är i en situation som får narcissisten att känna sig misslyckad, i underläge gentemot dig, han/hon är trött pga. för mycket arbete eller kritik från andra. Om du tränar dig på att identifiera de rätta orsakerna kommer du att bli bättre på att vifta bort narcissistens kritik. Det här är ingen strategi för att ursäkta narcissistens beteende utan enbart för att du ska kunna distansera dig från kritiken och se att den inte är riktad mot dig egentligen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpeut

www.kbtemanell.se

Trauman under uppväxten gör att du kan dissociera – hur jobbar du med det?

Trauman under uppväxten gör att du kan dissociera – hur jobbar du med det?

Läs min tidigare text om varför människor dissocierar.

Forskning visar att när negativa känslor under uppväxten blir alltför outhärdliga, hanterar psyket ofta det genom att stänga av eller dissociera. Upplevelsen kan vara en känsla av overklighet, att allt går långsammare, att du ser dig själv uppifrån etc. Psyket gör detta för att överleva i en outhärdlig miljö och känsla, det är en överlevnadsmekanism som dock sätter käppar i hjulet för dig när du växer upp. Det leder till att du plötsligt kan drabbas av känsloutbrott utan att veta varifrån de kommer, det leder till känslor av tomhet och meningslöshet etc. I en terapi är ett sätt att jobba med dissociation att du lär dig känna igen vad du känner varpå du får öva på att uttrycka vad du känner. En bra övning för att träna på att identifiera dina känslor är att du varje dag t.ex. på kvällen går igenom vad du har känt i olika situationer under dagen. Du behöver en känslolista som du kan ha som stöd för att försöka identifiera vad du har känt under dagen. På det sättet kan du bl.a. bli bättre på att identifiera vad som stressar dig och hitta ett sätt att hantera det vilket kommer att leda till att ditt psyke inte kommer att behöva dissociera, du kommer ha ett bättre sätt att hantera stressande situationer där du kommer att uppleva mer kontroll över dig själv och ditt liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Trauman under uppväxten leder ofta till att du dissocierar

Trauman under uppväxten leder ofta till att du dissocierar

Forskning har visat koppling mellan trauman under uppväxt och dissociation. Man har särskilt sett en koppling mellan desorganiserad anknytning och dissociation. Barn dissocierar när de får starka negativa känslomässiga reaktioner. Det verkar som att ditt psyke slår bakut när en käbnsla blir outhärdlig varpå du checkar ut, dvs. du dissocierar. Det innebär att du kan uppleva en overklighetskänsla, en slow motion känsla som du kan  uppleva under vatten, få en stirrande blick under en kort stund, du kan ibland uppleva att du är utanför situationen och utanför din kropp och att du tittar utifrån eller uppifrån etc.

Under vuxen ålder kan du fortsätta dissociera när du upplever stark stress. Jag tror även att du kan pressa dig själv så hårt av ren vana att ditt psyke kan slå bakut och dissociera. Att du pressar dig själv utan empati för dig själv beror ofta på att du har lärt dig att tillämpa det sättet mot dig själv under din uppväxt. Dina tendenser att dissociera sätter krokben för dig i vuxen ålder. Det leder till känslor av tomhet och meningslöshet. När du var liten hade du inget annat val än att stå ut men i vuxen ålder kan du jobba med hantera dina känslor så att du slipper använda en känslomässig krycka som gör att du slipper känna på kort sikt med som ger dig känslor av tomhet på lång sikt.

Läs vidare i nästa inlägg om hur du kan jobba med att sluta dissociera.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Narcissisten är beroende av bekräftelse för att inte bli deprimerad

Narcissisten är beroende av bekräftelse för att inte bli deprimerad

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Narcissisten blir hög av bekräftelse och han/hon måste ha den för att överleva känslomässigt. När bekräftelsen uteblir eller när något perfektionistiskt mål som narcissisten har misslyckats med känner han/hon sig misslyckad, värdelös, tom och deprimerad. Narcissisten kan heller inte få ett genuint stöd av samma person under lång tid. Eftersom narcissisten utnyttjar andra är det en tidsfråga innan den utnyttjade blir öppet avståndstagande eller passivt aggressiv vilket gör att det blir ett känslomässigt avstånd i relationen. En genuin relation går ut på att du både ger stöd och tar stöd av varandra men eftersom narcissisten har en begränsad förmåga till empati blir det ingen nära relation även om narcissisten kanske rent fysiskt har andra nära.

En depression lurar oftast runt hörnet för narcissisten. Han/hon är perfektionistisk vilket bädda för besvikelser, antingen för att narcissisten själv inte uppnår det han/hon vill eller för att familjemedlemmar och andra i narcissistens närhet inte uppnår det narcissisten kräver för att få behålla sin egen känsla av överläge gentemot omvärlden.

En påfrestande faktor för dig som lever med en deprimerad narcissist är han/hon redan utan depression är kommer att kritisera dig för allt möjligt, med depression blir livet med narcissisten mycket svårt. Han/hon kommer att hitta alla möjliga fel på dig, alla andra och allt annat vilket leder till en ständigt jobbig och negativ stämning. Dessutom är den deprimerade narcissisten oftast irriterad eller arg och ilskan kommer att hällas ut på dig som lever med honom/henne.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se