Browsed by
Etikett: Desorganiserad anknytning vuxna relationer

(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Cannot classify

(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Cannot classify

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Cannot classify Läs mer i mina tidigare texter om desorganiserad anknytning. Jag har tidigare skrivit om olika typer av desorganiserad anknytning hos vuxna (medvetande tillstånd hos vuxna). Medvetande tillstånden delas in i – Olöst med avseende på förlust eller trauma – Fientlig hjälplös – Cannot classify Personer som beter sig i enlighet med medvetnade tillståndet ”cannot classify” beskriver sin uppväxt på ett motsatt sätt. Personen kan kan t.ex. uppvisa ambivalent (ambivalent anknytning…

Läs mer Läs mer

(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Fientlig hjälplös

(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Fientlig hjälplös

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Fientlig hjälplös Läs tidigare texter om desorganiserad anknytning. Jag har tidigare skrivit om hur desorganiserad anknytning yttrar sig hos vuxna. Då kallas det medvetande  tillstånd. Jag har beskrivit – Olöst med avseende på förlust eller trauma. Ett annat sätt som desorganiserad anknytning på i vuxen ålder är ”fientlig hjälplös”.  De här personerna kan under anknytnings intervjun (AAI), (Läs mer om AAI i forskning av Hesse), idealisera sin anknytnings person eller nedvärdera sin…

Läs mer Läs mer

(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Olöst med avseende på förlust eller trauma

(Svenska) Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Olöst med avseende på förlust eller trauma

Hur yttrar sig desorganiserad anknytning hos vuxna? – Olöst med avseende på förlust eller trauma Läs mer om desorganiserad anknytning i mina tidigare texter. Läs även mer om desorganiserad anknytning i forskning av bl.a. Hesse. Även Tor Wennerberg har på ett bra sätt beskrivit desorganiserad anknytning i sin bok ”Vi är våra relationer”. Forskning visar att det finns flera typer av mönster hos vuxna som tyder på att de har haft desorganiserad anknytning som barn och som de inte har…

Läs mer Läs mer

(Svenska) Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer? – Fall exempel

(Svenska) Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer? – Fall exempel

Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer? – Fall exempel Läs en tidigare text om desorganiserad anknytning. Om du har en desorganiserad anknytning från din uppväxt kommer du sannolikt att få problem med dina relationer. Här kommer ett fall exempel på hur det kan se ut: Alva är 25 år. Hon har inga nära relationer till andra människor. Sedan tonåren har hon varit upptagen med killar och destruktiva relationer. Hon känner sig säker på att hon kan…

Läs mer Läs mer

(Svenska) Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer – Fall exempel – strategi (fortsättning)

(Svenska) Hur kan desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer – Fall exempel – strategi (fortsättning)

Hur kan  desorganiserade anknytnings mönster yttra sig i vuxna relationer – Fall exempel – strategi (fortsättning) Läs tidigare text om fall exempel kring desorganiserad anknytning och hur du kan jobba med det. Det första som Alva fick lära sig var att få grepp om vad som hade lett till att hennes desorganiserade anknytningsmönster. Ett första steg är att hjärnan får ett ordentligt grepp om hur dina känslomässiga reaktioner hänger ihop med vad som har hänt och hur det har format…

Läs mer Läs mer