What is CBT?

What is CBT?

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad, målinriktad och tidsbegränsad behandlingsform. Denna terapi förutsätter att terapeut och klient samarbetar. I början av behandlingen sätts mål upp som man sedan arbetar mot. Under terapin använder man sig av tekniker där man lär sig att tänka i nya banor och att bete sig på nya sätt.

Kognitiv beteendeterapi har starkt vetenskapligt stöd. För mer information se www.kbt.nu

På denna hemsida kan du läsa mer om KBT.Cognitive Behavior Therapy is a structured, goal oriented and time limited form of therapy. This therapy is based on collaboration between therapist and patient. At the beginning of the treatment you set up goals and then start working towards them. During the therapy you use techniques where you learn to think and behave in a new way.

Research has shown that Cognitive Behavior Therapy works well. For more information see www.kbt.nu

On this website you can learn more about CBT.